Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Agallaimh bheirte i rang a trí

Bhain rang a trí an-sult as agallaimh a scríobh i mbeirteanna inniu. Ina dhiaidh sin, chuir gach beirt na hagallaimh i láthair don rang agus rinne an rang tomhais ar cén duine cáiliúil a bhí ann. Tá an-aisteoirí agus bleachtairí againn i rang a trí, ar ndóigh!:

%d