Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Stáisiúin mhatamaitice i seomra na naíonán beag

Is breá linn a bheith ag déanamh rudaí éagsúla inár gceachtanna mata. Bíonn sé níos spéisiúla dúinn agus oibrímid le chéile.

photo 4 (7) photo 3 (12) photo 2 (15) photo 1 (17)

%d bloggers like this: