Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Ócáid Bronnta an Bhrait Bhuí

Lé déanaí thaistil grúpa scoile go Baile Átha Cliath, áit ar bronnadh an dara Bhrat Buí ar Ghaelscoil Riabhach. Ní muid ach an dara scoil sa tír atá i ndiaidh dhá bhrat a fháil gan briseadh agus tá muid mar cheannródaí i measc ghaelscoileanna na tíre. Sa phictiúir thíos tá sibh in ann ár seastán scoile ag an ócáid bronnta a fheiceáil agus ár ngrúpa leis an mbrat, in éindí le Tura Artura ó Bhéal Feirste  agus Dil Wickremasinghe a bhí mar láithreoirí ar an lá. Ar chúl an phictiúir in eindí le Múinteoir Pól tá Paula Madden, comhordaitheoir an Bhrait Buí.

brat bui 2014 seastán ag comhdhail Bhrat Buí

%d bloggers like this: