Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Dhá fhadhb Mhata eile (Rang 4 – 6)…

modh taistil picteagraf

Léiríonn an chairt seo (picteagraf) an cineál mhodh taistil a bhí ag páistí ar maidin inniu i nGaelscoil Riabhach. Seasann gach pictiúir de pháiste do chúigear pháiste.

Ceisteanna le freagairt:

(a) Cé mhéad páistí a shiúil ar scoil ar maidin?

(b) Cé mhéad páistí a tháinig i gcarranna sa bhreis ar  an méad páistí a tháinig ar bhus?

%d