Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Sa Chroit!

Dia dhaoibh on Chroit! Ta se grianmhar anseo agus ta muid ag dul go ti an tra anois. D´imir muid Euroball ar maidin leis na paisti Eireannacha agus on Chroit. Ta an ait seo go halainn!

Cuirfidh muid pictiuir suas nios deanai, agus oibreoidh me amach cen chaoi fada a chur ar na litreacha freisin!

Slan go foill!

%d bloggers like this: