Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Seachtain na Gaeilge…Lá ‘le Pádraig

Tá neart imeachtaí ar siúl idir an seachtain seo agus an seachtain seo chugainn chun cheiliúradh a dhéanamh ar ghnéithe éagsúla d’obair na scoile:

Dé Céadoin/ Wednesday, 14 Márta, 1pm: Céilí Scoile (School Céilí Dance), Halla Temperence

(Tugann muid cuireadh do thuismitheoirí a bheith i láthair ó 1 – 2pm. Páistí le bailiú ón Halla ag am dul abhaile)

(Parents are invited to attend from 1-2pm. All Children to be collected from hall)

Déardaoin/ Thursday, 15th March: Slógadh na nGaelscoileanna (Rang 6 from gaelscoileanna in area)

Dé hAoine/ Friday, 16th March: RITH 2012 (National RElay Race to promote the Irish language)

(Beidh páistí ó Rang 1 – 4 ag rith ón scoil go dtí an baile mór. Ní mór dóibh a bheith ar scoil ag 8.45 ar maidin. Fáilte roimh thuismitheoirí)

(Children from Rang1 – 4 running from the school to town. they must be in school that morning at 8.45 am. Parents welcome to come along)

Mórshiúil Lá ‘le Pádraig/ St. Patrick’s Day Parade: 17 Márta 1pm/ 17th March 1pm, Station Road 

(Tá fáilte roimh gach páiste sa scoil páirt a ghlacadh muna bhfuil siad bainteach le grúpa eile.  Ní mór do Naíonáin a bheith ina n-éadaí scoile agus déanfar péinteáil aghaidh orthu agus tabharfar bratacha bheaga dóibh. Is féidir le páistí ó ranganna eile gléasadh agus tabharfar bratacha dóibh agus ár gcuilt scoile chun ilchineálachas na scoile a léiriú. Iarrtar ar thuismitheoirí Naíonán súil i ndiaidh an ghrúpa.)

(All children are welcome to take part if they are not involved with other clubs. Ranganna Naíonán/ Infant classes in school uniform will have some face-painting done and will be carrying small Irish flags. Older classes are to be in costume and will be carrying our diversity quilt as well as flags representing the diversity of our school. Parents of Naíonáin are asked to follow behind the group.)

 

%d bloggers like this: