Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Seó na Samhna 2011

Comhghairdeas le gach uile duine a bhí páirteach leis an Seó Samhna.. d’éirigh thar barr libh agus ba léir gur bhain gach duine an-sult as gach uile rud ar stáitse.

An Míol Mór- Rang 2&3

Cór na Scoile- Rang 4&5

Billí an Bus- Naíonáin Mhóra

Rama & Sita- Rang 4

%d bloggers like this: