Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Coiste na nDaltaí NUA!!!!!

Toghadh coiste nua le déanaí chun a bheith mar urlabhraí (mar ghuth) do dhaltaí uilig na scoile. Beidh siad ag cruinniú le Múinteoir Pól go rialta agus ag bualadh leis an mBord Bainistíochta nua nuair atá siadsan tofa. Seo a leanas na céad jabanna atá os gcomhair an choiste:

  1. Plean Bliana
  2. Bualadh leis an mBord Bainistíochta nua
  3. Litir a scríobh ag Uachtarán na hÉireann
  4. Feachtas Brat Buí a thiomáint – Coiste Buí/ Bogha Báistí

Seo thíos na páistí atá ar Choiste na nDaltaí 2011/ 2012:

 

 

 

 

 

%d