Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Coirm Chuimsiú Shóisialta

Cuireadh coirm ar siúl ag cór Ghaelscoil Riabhach mar chuid de Sheachtain Choimsiú Shoisíalta agus bhí cuairteoirí i láthair ann Ionad Lae na Seacht Fuaráin agus ó thuismitheoirí ón Lucht Siúil. Bhain chuile dhuine sásamh as an seó beag agus tá muid chun nascanna scoile a chothú le na grúpaí seo agus le grúpaí eile i mBaile Locha Riach chun ár mBrat Buí a bhaint amach.

‘Sé an dara chéim atá tógtha againn ná go bhfuil Coiste tofa ó na daltaí chun na céimeanna a leanúint agus ár n-oibre a thiomáint. Is fada uainn go bhfaighfidh muid ár mBrat Buí!!

%d bloggers like this: