Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Na Meáin Cumarsáide

Rinneamar staidéar le déanaí ar ghnéithe éagsúla de na meáin cumarsáide .
Féachaigí ar na samplaí de pháipéir nuachtáin a rinneamar (bunaithe ar an téama ‘Crith Talún sa tSeapáin).

%d