Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Tangram

Sa Mata, bhí orainn obair ar phuzail. Glaotar tangram ar an bpuzail atá sa phictiúr seo. Bíonn seacht gcruth agat. Bhí ar an rang triantán comhshleasach a dhéanamh ag úsáid na cruth ar fad. Bhí Daithí (Rang 5) mar an chéad duine a d’aimsigh an bealach ceart chun an triantán a dhéanamh. Maith thú, a Dhaithí!

%d