Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Scrabble – as gaeilge

D’úsáid an rang Gaeilge ‘Scrabble as gaeilge’  le déanaí agus d’éirigh thar cionn leis – an-spraoi agus go leor foghlama. Riail: Muna bhfuil sé san fhocloir ní focal é.

Evening classes ended with a fun game of scrabble – loads of fun and lots learned.  Rule: If it’s not in the dictionary it’s not a word!

%d bloggers like this: