Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Croí na Scoile – Mí Mheán Fómhair

An mhí seo bhí muid dírithe ar ár n-ainmneacha agus an chúis gur tugadh dúinn iad. 

Is minic go mbíonn ceangail idir ainm Críostaithe agus naomh Críostaí.

An bhfuil aon pháiste in ann na naoimh ar fad inár dtaispeántas scoile a ainmniú?

An bhfuil éinne in ann gach páiste sa scoil a ainmniú?

%d