Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Leabharlann Bhaile Locha Riach [Loughrea Library]

Chuaigh rang a dó ar thuras go dtí an leabharlann i mBaile Locha Riach. Thit ribíní Spongebob ar an urlár agus mar sin, bhí duais tuillte ag an rang. Cuirfear ribín ar Spongebob nuair a bhíonn an rang ar fad ag déanamh iarrachta le Gaeilge nua, le beasaí nó ag obair go díograiseach. Tá Spongebob gan ribíní arís anois agus táimid ag súil go mór leis an gcéad dhuais eile!

Second class went to the library in Loughrea last Friday. Spongebob’s ribbons hit the floor, which meant a reward was earned. Spongebob rests up high and a ribbon is put on Spongebob every time the whole class makes a special effort with new Irish phrases, manners or diligence. Spongebob is now ribbon-less again and we look forward to our next reward when the ribbons hit the floor again!

%d