Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Tuairiscí a scríobh

Táimid ag foghlaim faoi chén chaoi go gcúirfí Tuairisc le chéile sa mBéarla agus sa nGaeilge. D’fhoghlaim muid faoi na Seacht nÍontas an Domhain; na cinn Ársa, Nua-Aoiseach agus Nádúrtha. Rinne muid tuairisc ar na hAinmhithe atá i mbaol chomh maith.

%d