Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Drámaíocht i Rang a haon

Is breá linn ár gceachteanna drámaíochta gach Déardaoin i rang a haon. Táimid an-chruthaitheach agus tugann drámaíocht deis dúinn teanga a úsáid agus oibriú i ngrúpaí. 

Le déanaí chruthaíomar ár gcarachtair féin i ngrúpaí agus tá na róil le feiceáil ar an mballa anois. Thugamar ainmneacha dóibh, scríobhamar faoi na spéiseanna atá acu, agus na rudaí is maith leo a dhéanamh agus a ithe. Shiúlamar cosúil leo, labhraíomar cosúil leo agus táimid chun níos mó a fhoghlaim fúthu go luath. 

We love our drama lessons every Thursday in first class. We are very creative and drama allows us to use language and work in groups.

We have recently created our own characters in groups and they are now on the wall. We gave them names, wrote about their interests, and what they like to eat. We walked as them, talked as them and are going to learn more about them soon.

 

%d bloggers like this: