Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Nuacht Scoile

Má théastaíonn uait do pháiste a chlárú i nGaelscoil Riabhach Meán Fómhair seo chugainn ní mór teagmháil a dhéanamh le hoifig na scoile. Tá foirmeacha iarratais agus polasaí iontrála na scoile ar fáil thíos. (http://gaelscoilriabhach.scoilnet.ie).  De rogha ar sin is féidir foirm a fháil trí theagmháil a dhéanamh le hoifig na scoile ag 091 847865 nó ag oifig@gaelscoilriabhach.ie  (Tá 6 spás ar fáil do Naíonáin Bheaga agus 4 spás ar fáil sna Naíonáin Mhóra agus ofráilfear na háiteanna seo do na hiarratais is luaithe.)

If you wish to enrol your child in Gaelscoil Riabhach this coming September please get in contact with the school office. The school’s enrolment policy and application forms are available on this website (http://gaelscoilriabhach.scoilnet.ie). You can also get a form sent out to you by contacting the school office at 091 847865 or at oifig@gaelscoilriabhach.ie .  (There are 6 places available in Junior Infants and 4 places available in Senior Infants and these remaining places will be offered on a first come, first served basis).

 

Foirm Clárúcháin/ Enrolment Form 2021

Polasaí Iontrála/ Enrolment Policy 2021

 

Nuachtlitir Scoile is déanaí/ Latest School Newsletter

Leabhrán Eolais 2020/2021 Information Booklet

Plean Covid/ Covid Plan Mí an Mhárta 2021

%d bloggers like this: