Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Filíocht ón mBaile i Rang a hAon

Tá go leor filíochta ar siúl ag rang a haon ón mbaile. Roghnaíonn an múinteoir dán nua beagnach gach seachtain. Freagraíonn na daltaí den dán agus foghlaimíonn siad iad ar bhealaí thar a bheith cruthaitheacha.

Balcony Picnic le Michelle Magorian
Chruthaigh cailín sa rang stiallghreannán de dhán a d’fhoghlaim an rang: ‘On the Ning Nang Nong’ le Spike Milligan.
D’fhoghlaim rang a haon an dán Béarla ‘Brother’ le Mary Ann Hoberman.  Scríobh buachaill sa rang amach é agus chroch sé féin agus a dhéartháir ina dteach crainn é!

 

D’fhoghlaim rang a haon an dán ‘On the Ning Nong Nang’ le Spike Milligan. D’fhoghlaim buachaill sa rang é agus rinne sé fiseán dó féin á rá!

Féach ar an bhfiseán de ‘On the Ning Nang Nong’:

%d bloggers like this: