Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Rang a Trí ag foghlaim sa bhaile!

Cé nach bhfuil muid ar scoil faoi láthair, tá Rang 3 ag obair go dian díograiseach ón mbaile. Ní hamháin go bhfuil daoine ag déanamh gnáthobair scoile (Mata, Gaeilge, Béarla, scríbhneoireacht cheangailte, ceol, ealaín srl.) ach fuair mé neart samplaí deasa de dhaltaí ag déanamh rudaí an-chruthaitheach ar fad agus ag foghlaim scileanna praicticiúla nua as a stuaim féin! Tá mé an-bhródúil as an na páistí faoi láthair. Seo daoibh cúpla sampla den sár-obair atá ar siúl acu (an formhór acu faighte trí ‘SeeSaw’).

 

%d bloggers like this: