Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Dréachtpholasaithe/ Draft Policy – Feedback from parents

A thuismitheoirí,

Beidh cruinniú de Bhord Bainistíochta Ghaelscoil Riabhach an tseachtain seo chugainn agus fáiltíonn muid roimh aiseolas ar na polasaithe seo. 

The Board of Management of Gaelscoil Riabhach will be discussing the following draft policies at our next meeting on May 6th 2020. Feedback or comments may be posted below, sent in via Aladdin or emailed to pol@gaelscoilriabhach.ie 

Enrolment policy for 2021 and onwards:

English version of School Enrolment Policy – Draft

Polasaí Iontrála_2020_GaelscoilRiabhach dreacht

Antibullying Policy:

AntiBullying_EN2020 Reviewed

%d