Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Dragúin rang a haon

Tharraing na daltaí i rang a haon dragúin agus féach ar an iarracht a rinne siad. Tá sé deacair a chreidiúint gur tharraing na daltaí iad seo iad féin:

%d