Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Stáisiún na nGardaí

 

Tá na páistí i naíonáin bheaga ag foghlaim faoi na Gardaí faoi láthair. Is post an-tabhachtach é. Tá stáisiún na nGardaí againn sa seomra ranga. Tá na páistí ag ligint orthu gur gardaí agus gadaí iad!

Tháinig Garda Gráinne ar cuairt chugainn. Thaispeáin sí a éide dúinn. D’éisteamar leis an raidió speisialta.

%d