Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Míle buíochas do na scoláirí agus tuistí uilig.  Tá muid an chorraithe ag an gcinealtás agus an bhflaithiúlacht a léirigh sibh le linn ár achsinní chun boscaí nollag  a bhailíu ar mhaite le daoine gan dídean i nGaillimh. Gabhaimid buíocha só chroí libh agus guimid beannachtaí na féile oraibh. ó M.Marcus agus an Fhoireann.

To all the students and parents, we have been overwhelmed by your kindness and generosity for our Christmas box appeal in aid of Galway Simon and Cope Galway. Our heartfelt thanks and seasons greeting to you all. From M.Marcus and all the Staff.
Míle buíochas do gach duine a rinne bosca Nollaig don Simon & Cope Galway

%d