Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Mí Dheireadh Fómhair i seomra na naíonán

Bhí mí álainn againn i seomra na naíonán. Bhí go leor béime ar an tábhacht a bhaineann le bheith ag roinnt le chéile agus le bheith ag oibriú as lámh a chéile an mhí seo. Chabhraigh na naíonáin go mór lena chéile:

Ag oibriú lena chéile
Ag oibriú lena chéile

Ag gléasadh suas agus ag spraoi le chéile.

Ag gléasadh suas agus ag spraoi le chéile.

 Rinneamar ár méarloirg féin le dúch agus chuireamar iad ar ár n-ainmneacha féin:

Ár méarloirg
Ár méarloirg

D’fhoghlaimear faoi mhothúcháin i nGaeilge agus in OSPS. D’fhoghlaimear freisin faoin ealaíontóir Andy Warhol agus léiríomar mothúcháin éagsúla le spreagadh óna chuid ealaíona. Tá siad le feiceáil anseo timpeall an chrainn ranga. Tá ár n-ainmneacha lenár méarloirg ar an gcrann freisin:

Ár gcuid ealaíona le spreagadh ó Andy Warhol agus ár n-ainmneacha le méarloirg orthu.
Ár gcuid ealaíona le spreagadh ó Andy Warhol agus ár n-ainmneacha le méarloirg orthu.

 

D’fhoglaimear faoin difríocht idir an lá agus an oíche in OSIE agus faoi scáthanna freisin. Bhí spraoi againn ag tarraingt ár scáthanna féin sa dorchadas:

Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine!
‘Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine!’

Bhí seachtain na matamaitice taitneamhach agus dúshlánach:

DF NB 009

DF NB 010

D’imríomhar cluichí spreagtha ó Oíche Shamhna:

Hurrah - fuair sí an t-úll!
Hurrah – fuair sí an t-úll!

 

Tá sé aige!
Tá sé aige!

D’fhoglaimear go leor fuaimeanna nua. Scríobhamar iad, chuireamar iad sa ghaineamh agus rianaíomar iad ar ár ndroma:

Ag cuir 'c' sa ghaineamh.
Ag cuir ‘c’ sa ghaineamh.

Ar ndóigh, rinnemar go leor cleachtaidh do Sheó na Samhna a bheidh ar siúl anocht. Táimid ag súil go mór leis. Bhí mí dheas againn le chéile agus táimid ag súil go mór le neart eachtraí úra an mhí seo chugainn:

Is cairde muid.
Is cairde muid.

Seachtain na matamaitice.

Seachtain na matamaitice.

 

 

%d