Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Ag Tomhais- Fad

Le seachtain anuas tá muid ag obair ar an snáithe Tomhais sa Mhata. Tá na páistí théis a bheith ag úsáid nithe coitianta agus neamh choitianta chun rudaí a thomhais. Rinne siad go leor don obair i ngrúpaí de bheirt nó níos mó –

áit a ndearna siad plé ar cén mhéad a bheadh an rud sular thomhais siad é. Thomhais siad rudaí taobh istigh sa seomra ranga agus thomhais siad rudaí a bhí amuigh sa chlós.

%d bloggers like this: