Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Céard a dhéanfaidh muid leis an bpictiúr?

An bhfuil aon moltaí agaibh céard gur chóir dúinn a dhéanamh leis an bpictiúr ranga a rinne muid do lá an chairdis? Ba thrua é  an pictiúr a chaitheamh amach, ach níl mórán spáis sa scoil dó – tá sé thart ar 1m 48cm x 1m 5cm. Ar mhaith le héinne é a thógáil/ ceannach (agus cúpla euro a thabhairt do Choiste na nDaltaí b’fhéidir? Nó ar chóir dúinn é a chur suas áit éigin? Scríobh isteach le bhur gcuid smaointí.

Does anyone have any ideas what we should do with the class portrait we made for Freindship Day? It’d be a shame to throw it out but it’s very big (1m48cm x 1m 5cm) and hard to find space for. Would anyone like to take it (or buy it by donating a few euros to Coiste na nDaltaí?) Or should we display it somewhere? Write in with your ideas.

%d bloggers like this: