Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Coiste na nDaltaí

Tháinig an coiste nua le chéile inniu agus thugadar faoi chlár mór a phlé. Toghadh na hoifigigh seo a leanas: Macaomh/ Tanáiste: Eva agus Mylie, Rúnaí: Eoin, Cisteoir: Jewel, Oifigigh Eolais: Jodi agus Jessi.  Tá na rudaí seo á phlé acu faoi láthair:

Plean Bliana/ Suirbhé a dhéanamh don Bhrat Buí/ Deacrachtaí agus moltaí scoile

Má bhíonn éinne ag iarraidh ábhar a ardú leis an gcoiste is féidir nóta a fhágáil ar an mblag seo nó nóta a chur i ‘mBosca na Smaointe’  lasmuigh de sheomra Dora.

 

%d bloggers like this: