Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Lá na bPáistí i Rang 4

Rinne na páistí an-jab as Lá na bPáistí den scoth a phleanáil i Rang a Ceathair. Bhí an oiread sin smaointí acu go raibh orainn leanúint ar aghaidh leis a gcuid ceachtanna an lá dar gcionn freisin! Mhúin grúpaí páistí agus páistí aonair réimse leathan ceacht – bácáil, líníocht, origami, scileanna sacair, ballet, lampaí laibhe agus dar ndóigh, céard a tharlaíonn nuair a mheasctar Mentos agus Coca Cola? Scríobh siad Tráth na gCeist den scoth le himirt ag am Béarla freisin! D’éirigh chomh maith leis an lá go bhfuil sé i gceist againn cúpla ceacht eile mar sin a dhéanamh roimh dheireadh na bliana.

The class did a great job planning an excellent Children’s Day in Fourth Class. They had so many ideas that we had to continue with their lessons the next day too! Groups of children and individual children taught a wide range of lessons – baking, drawing, origami, soccer skills, ballet, lava lamps and of course, what happens when Mentos and Coca Cola are mixed? They also wrote an excellent Quiz to play at English time. The day was so successful that we plan to do a few more lessons like this before the end of the year.

%d