Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Rang a haon gníomhach

Tá go leor obair scoile ar siúl ag rang a haon sa bhaile idir ealaín agus cheol; idir Bhéarla agus Ghaeilge; idir dhrámaíocht agus mhata. Bíonn daltaí rang a haon thar a bheith gníomhach taobh istigh agus taobh amuigh:

%d