Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Ceol i rang a haon

Is breá linn a bheith ag canadh i rang a haon. Freisin, is breá linn a bheith ag éisteacht le ceol agus ag foghlaim faoi cheol. D’éisteamar leis an bpíosa ceoil seo. Is é sin ‘The Anvil Chorus’ le Giuseppe Verdi. Ar dtús, d’fhreagraíomar don cheol go deas séimh inár gcathaoireacha. Scríobhamar, tharrangaíomar nó bhíomar díreach ag baint taitneamh as an gceol:

 

Ina dhiaidh sin, sheasamar suas agus d’fhreagaíomhar don cheol lenár gcoirp! Brúigh ar ‘Rang a haon’ anseo chun an fiseán a fheiceáil:

Rang a haon

 

 

 

%d