Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Seoladh Mór – Big Fundraising Launch at Charlies

Seoladh oifigiúil i Charlies don imeacht mór tiomsaithe airgid ar 26 Meitheamh.

Official launch at Charlies of big fundraising event to be held on 26th June.

%d bloggers like this: