Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Naíonáin Bheaga ar an bhfeirm

Chuaigh rang na Naíonán Beag ar thuras go feirm Glendeer. Chonaic muid a lán ainmhithe agus bhain muid an-sult as an lá.

Chonaic muid Edward agus Emily Éamú.

Chonaic muid fianna agus thug muid bia dóibh.

Bhí caora, ba agus gabhair ann freisin.

%d