Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Tangraim Nollag!

Tá Rang M. Brian ag déanamh oibre ar chruthanna 2T (2D shapes) faoi láthair. D’úsáid muid tangraim chun na cruthanna Nollag seo a dhéanamh. Céard a cheapann tú?

%d bloggers like this: