Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Ár Scoil

Is bunscoil il-chreidmheach í Gaelscoil Riabhach i mBaile Locha Riach, Co. na Gaillimhe, a mhúineann tri mheán na Gaeilge. Bhunaigh grúpa tuismitheoirí an scoil i 2000 chun oideachas a chur ar fail tri mheán na Gaeilge.

Bhog muid go dtí ár bhfoirgneamh úrnua sa bhliain 2017.

Eolas Teagmhála:

Seoladh: Gaelscoil Riabhach, Cois Móna, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe. H62 TK22

Fón: 091  847865

Ríomhphost: oifig@gaelscoilriabhach.ie

Is féidir beartais scoile a aimsiú ag an nasc seo

Ráiteas Físe na Scoile

 

  • Is Gaelscoil (bunscoil) il-chreidmheach í Gaelscoil Riabhach a chuireann fáilte roimh gach duine sa scoil mar comhionann agus a feidhmíonn mar phobal ina bhfuil an Ghaeilge mar chéad theanga.

 

  • Tá sé mar mhisiún againn timpeallacht spreagúil, cineálta, sona agus sábháilte a chur ar fáil do na daltaí, mar spás inar féidir leo a gcumais agus a riachtanais a aimsiú agus gur féidir leo forbairt ann mar pháistí.

 

  • Trí Chroí na Scoile cothófar meas ar an éagsúlacht atá sa scoil agus timpeall orainn sa saol.

 

  • Beidh ról lárnach agus daonlathach, ó bhainistiú go rannpháirtíocht laethúil, ag tuismitheoirí na scoile.

 

  • Iarrfaidh Gaelscoil Riabhach ionad oibre sábháilte agus sláintiúil a chur ar fáil do fhoireann na scoile.

 

  • Comhlíonfaidh gach ball den fhoireann a ndualgaisí go gairmiúil.

 

 

Dán na Scoile
Is scoil ilchreidmheach í Gaelscoil Riabhach,
Le spórt agus foghlaim bíonn na páistí gníomhach.
‘Sí an Ghaeilge ár dteanga agus labhraíonn muid í,
Istigh sna seomraí is amuigh ag spraoi.
Is áit í seo atá slán sábháilte,
Roimh ‘chuile dhuine cuireann muid fáilte.
Do gach cultúr taispeánann muid meas.
Le gach aon duine bíonn muid deas.