Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Tíreolaíocht le Rang a Trí

Bhaineamar taitneamh as an dea-aimsir le déanaí agus muid ag obair ar ár scileanna léarscáile. Bhí ar na páistí léarscáil den chlós a léamh, aon rud a bhí in easnamh a chur léi agus earráidí a cheartú. Bhí orthu eochair a dhearadh don léarscáil agus níos deireanaí tharraing siad siúlóidí nathracha le leanúint.

We made the most of the good weather recently while working on our map skills. The children had to read a map of the yard, add anything that was missing and correct any errors. They had to design a key for the map and later they drew snake walks to follow.

%d