Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Teagmháil

Tar i dteagmháil linn!

Guthán: 091 847865

Ríomhphost: oifig@gaelscoilriabhach.ie

Úsáidtear aip cumarsáide darbh ainm Aladdin sa scoil. Mura bhfuil tú ar Aladdin iarrtar ort teagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Léigh ár gcuid polasaithe anseo.