Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Rang 4

Dé Céadaoin 17 Meitheamh

Haigh Rang 4. Tá mé chomh sásta leis an méid oibre atá déanta agaibh le linn an tréimhse deacair seo. Tá sé deacair creidiúint go bhuil muid beagnach ag deireadh na bliana.  Tá cuid de na smaointí seo rudaí gur féidir libh a dhéanamh i rith an tsamhraidh más mian libh.

 

Rudaí don samhradh

Dúshlán Léitheoireachta an tSamhraidh 2020

Summer Reading Ideas

If you are stuck for ideas on a book that you might like to read check out this list.

If you are interested in getting books from the library don’t forget that you must contact the library in advance and they will have the book ready for you.

Recommended Reading List for Fourth Class

Summer Reading Tasks (completely optional)

You might like to choose to do some of these activities based on the novels that you choose to read over the Summer.

 

 

Cluichí Mata don Samhradh

Seo cúpla cluiche gur féidir leat imirt chun cabhrú le do mhata.

Hit the Button: https://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

Countdown: http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/maths/countdown/index.htm

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/7-11-years/mental-maths

https://mathsframe.co.uk/en/resources/category/22/most-popular

Dúshlán Mata don Samhradh

https://nrich.maths.org/primary

 

Mata

Táblaí- 5 / 10 nóiméad gach lá

Dul Siar: Mata Draíochta: lch. 172 (c 9-10) agus 173 (c 6 – 11)  (ar Seesaw chomh maith)

 

 

Gaeilge

Cúla 4 ar Scoil – TG4 10am

Saorscríbhneoireacht- 5/10 nóiméad gach lá

Léítheoireacht: 5.Timpiste-sa-choill

 

Sábháilteacht

Sábháilteacht Fheirme

Féach ar an bhfíseán seo a rinne Múinteoir Conor faoi shábháilteacht fheirme.

 

 

Seo físeán eile atá an-mhaith ach tá sé i mBéarla:

 

Déan an Kahoot SEO PIN: 05523126

 

Sábháilteacht ar bhóithre

Féach ar an bhfíseán a rinne mé faoi shábháilteacht ar bhoithre.  https://screencast-o-matic.com/watch/cY1llOC0H1

Tá cluiche i mbéarla anseo. https://www.rsasnakesandhazards.com/.

Éist leis na hamhráin don chód sábhála i nGaeilge agus i mBéarla.

 

Déan iarracht teacht suas le dán, amhrán nó rap chun dul leis.

 

 

 

 

 

20 Bliain ag Fás

 

 

 

Dé Céadaoin 10 Meitheamh 2020

Bhí sé go hálainn sibh a fheiceáil ag an Zoom ranga Dé Luain seo chaite. Táimid chun ceann eile a bheith againn an Luan seo chugainn ag 11am. Beidh muid ag diriú isteach ar shábháilteacht an tseachtain seo agus an tseachtain seo chugainn.

Ealaín

Ealaín: 20 Bliain ag Fás

Beidh Gaelscoil Riabhach ag ceiliúradh fiche bliain ar an bhfód i mbliana! Ba mhaith le Múinteoir Pól píosaí ealaíne a chur le chéile don cheiliúradh.

Téama na healaíne ná 20 Bliain ag Fás nó ’20 bliain ag fás, 20 bliain faoi bhláth’. (Bígí cúramach leis an litriú)

Is féidir libh na focail a úsáid agus bláthanna nó aon rud eile a bhíonn ag fás nó faoin scoil a chur leis!

Smaoinigh gur féidir leat péint, dathanna, pinn luaidhe, fabraic, colláis nó aon rud eile mar sin a úsáid.

Mata

Táblaí- 5 / 10 nóiméad gach lá

Dul Siar: Mata Draíochta: lch. 170 (c 1), lch.  171 (c 3, 4, 7, 8, 9, 10) (agus ar Seesaw)

 

Gaeilge

Cúla 4 ar Scoil – TG4 10am

Saorscríbhneoireacht- 5/10 nóiméad gach lá

Léítheoireacht: Lá-Spóirt

 

Béarla

My Spelling Workbook: Unit 18 q 1 -5

Creative Writing:

Sábháilteacht: Uisce

Físeán

https://screencast-o-matic.com/watch/cY1f6qpLrE

 

Féach ar an bhfíseán seo a rinne mé faoi shábháilteacht uisce. Déan liosta de na rudaí a bhfuil ar pháistí a bheith cúramach faoi. Roghnaigh an rud is tábhachtaí an déan póstaer de. Tá cluichí bunaithe ar seo ar fáil: http://paws.edco.ie/do-ranganna-a-tri-agus-a-ceathair/

 

Sábháilteacht ar Líne

Sábháilteacht: Ar líne

Cad gur féidir leat braith ar ar líne? Féach ar an bhfíseán. Cad a sheasann amach duit?

 

ttps://www.youtube.com/watch?v=dvDc1G6DeAg

Sábháilteacht: Ar líne

Ag léiriú meas ar líne.

Déan liosta de na rudaí gur chóir duit a dhéanamh agus tú ar líne.

Kahoot bunaithe ar HTML heroes i mBéarla: (Game PIN: 06357212)

https://kahoot.it/challenge/06357212?challenge-id=165f5f18-0eb3-4750-8cbb-1eeb884c8550_1591695066090

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Scríbhneoireacht

Mata:

Sprioc- chlár laethúil

Tá mathsweek.ie tar éis an sprioc-chlár a thosú arís. Bhí an-suim agaibh ann nuair a rinne muid é níos luaithe sa bhliain.

Chun triail a bhaint as téigh anseo  agus cur isteach an cód ranga seo: MNC8596

____________________________________________________________________________

 

Ná déanaigí dearmad obair a sheoladh chugam ag muinteoirsile@gmail.com