Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Rang 1

Dé Céadaoin, an 17 Meitheamh 2020

Dia daoibh, a chairde i rang a haon,

Tá súil agam go bhfuil sibh go maith. Tá ríméad orm faoin tionól deireanach amárach. Tá súil agam go mbeidh sibh ar fad ann. Is féidir teidí a thabhairt leat!

Don tionól deireanach, smaoinigh ar an rud is fearr a rinne tú i rang a haon ar scoil. Ba bhreá liom cloisteáil faoi.

Slán go fóill a chairde áille.

Múinteoir Maria

Xxxxx

Béarla/English

Léitheoireacht.

Cluichí

Níos mó léitheoireachta

Bígí ag scríobh:

 

Féach tríd ‘The Book of Hopes.’  

Mata

Imir cluichí mata anseo!

Gaeilge: Leabhar Power

Tabhair faoi dúshlán léitheoireachta!

 

Dé Céadaoin, an 17 Meitheamh 2020

Meig agus Cóilín

Corpoideachas 

Joe Wicks, ióga, peil, léim, rith, scipeáil, rothaíocht, pé rud a thaithníonn leat.

Roghnaigh damhsa ó ‘Just Dance Kids’ (nuair atá duine fásta sa seomra).

Ealaín

Tarraing, péinteáil nó cruthaigh!

Téama nua na Seachtaine: Saoirse [Freedom]

OSIE

Bígí ag cócaireacht agus ag bácáil:

Chocobananos:

Píotsa:

Cáca cáise neamhbhácáilte:

Cáca úll:

An Samhradh

Téigh ag siúl agus glac grainghraif den samhradh!

 

Sábháilteacht ar an bhfeirm

Sábháilteacht arlíne

Sábháilteacht san Uisce

http://paws.edco.ie/first-and-second-classes/