Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Ranganna

Déan clic ar do rang thuas leis an nuacht is déanaí a fheiceáil.

Agus muid ag dul i dtaithí ar na coinníollacha nua seo, tá sé tábhachtach aire a thabhairt dár gcuid meabharshláinte – seo gníomhaíocht deas a chuir M. Pól ar fáil dá rang agus a bheadh go deas do gach duine b’fhéidir. Tugaigí aire dá chéile.

As we adjust to our new situation it’s important to take care of our positivity and mental health – here’s a nice activity M. Pól gave to his class that could be suitable for us all. Take care of each other!