Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Home

 • Nuachtlitir Mheán Fómhair 2023 Newsletter

 • Múinteoir Nua – Naoise

  Cuireann muid fáilte mhór roimh Mhúinteoir Naoise. Beidh sí ag múineadh Naíonáin Mhóra/ Rang 1.

  We welcome our new teacher Múinteoir Naoise. She will be teaching Senior Infants/ Rang 1.

 • Lá Deireanach ag Rang 6

  https://photos.app.goo.gl/7B5CyrW9pCZ775Sc9

 • Soilse Tráchta Leictreacha i Rang M. Brian – Traffic lights

  Bhí muid ag foghlaim faoi leictreachas le déanaí. Thosaigh muid le ciorcad simplí agus ansin rinne muid ciorcaid níos casta – soilse tráchta! Thaispeáin muid ár gcuid oibre do Rang a 2 agus a 3!

  We were learning about electricity recently. First we made some simple electrical circuits and then we made more complex circuits with a triple switch for traffic lights! We then showed our work to Rang a 2 and 3!

  Soilse tráchta leictreacha – electric traffic lights!
  Páistí ag foghlaim faoi leictreachas. Children learning about electricity.
  Rinne muid lasc triarach le trí sholas a lasadh – we made a triple switch to light the three lights.
  Seo cuid de na soilse tráchta a rinne muid – here are some of the traffic light sets we made!
  Páistí ag foghlaim faoi leictreachas. Children learning about electricity.
  Thaitin siad go mór leis na ranganna eile – the other classes really liked them!
  Páistí ag foghlaim faoi leictreachas. Children learning about electricity.
  Páistí ag foghlaim faoi leictreachas. Children learning about electricity.
 • Comórtas Lúthchleasaíochta Manning

  Comhghairdeas mór le foireann lúthchleasaíochta na scoile a ghlac páirt i gComórtas Lúthchleasaíochta Manning le déanaí. Bhíodar thar cionn agus bhí an-chraic acu ar an lá. Comhimirt den chéad scoth!

 • Comórtas Snámha na hÉireann

  Guíonn muid gach rath ar Chaoimhe ó Rang a 5 a bhéas ag snámh ar son na scoile sna comórtais náisiúnta an Satharn beag seo. Go n-eirí leat a Chaoimhe!

  We wish the best of luck to Caoimhe from Rang 5 who will be swimming for the school in the national competitions this Saturday. Every success, Caoimhe!

 • Céilí Sheachtain na Gaeilge

  Bhain na daltaí agus an fhoireann ar fad an-taitneamh as an gcéilí a bhí againn do Sheachtain na Gaeilge.

  Students and staff really enjoyed the Céilí that was held as part of Irish language Week Seachtain na Gaeilge

 • Lá ‘le Pádraig 2023

  Bhí tráthnóna breá againn i mBaile Locha Riach don pharáid agus d’fhan sé tirim don chuid is mó. Bhí neart ullmhúcháin ealaíne déanta ag daltaí ó Rang 4 – 6 le Múinteoirí Pól, Eilís agus Graham agus bhí muid án-bhródúil as Cúchulainn agus a gcúnna!

  We had a lovely afternoon in Loughrea for the parade and it stayed dry for the most part. Students from Class 4 – 6 had done a lot of art preparation with Muinteoirí Pól, Éilís and Graham and we were very proud of Cúchulainn and his hounds!

 • Lá Uisce

  Bhí Lá Uisce ar an 22ú Márta. Seo píosaí a scríobh na daltaí ar an gCoiste Glas mar gheall air.

  Rinne an Choiste Glas róbat darb ainm ‘Bobilítir’ as 28 cartúin 1L bainne agus chuir muid san Fháiltiú é. Is é 28L an méid uisce a úsáideann gach pháiste ar scoil gach seachtain.

  Bhí cead ag na páistí gléasadh suas in éadaigh gorma nó téama uisce.

  Bhailigh muid riar leabhar ón leabharlann scoile ag rinne muid taispeántas in aice leis an staighre. Bhí cead ag na naíonáin iad a léamh sa rang lena mhúinteoir. Bhí a lán craic agus spraoi againn ar lá uisce.

  Ella & Ciara

  Inniu Lá Uisce. Rinne muid siúlóid uisce timpeall an scoil. Rinneamar an siúlóid mar gheall ar na páistí timpeall an domhan a caithfidh siúl i bhfad níos faide ag iompar i bhfad níos mó uisce ná muidne. Tá an t-ádh orainn nach gcaithfimid ach an sconna a cur ar siúl chun uisce a fháil.

  Nathan & Oisín

  Caith gach duine sa scoil vóta don mana nua scoile maidir le uisce a chosaint. Faoi dheireadh bhí an bua ag ‘Sconna As – Domhan Glas!’ le 97 vóta. Beidh muid ag obair ar an mana sin a cur i mbéal pobail na scoile sa téarma atá amach romhainn.

  Callum

  Chuaigh muid síos go dtí ‘Na Siúlóidí’ chun bruscar a bhailiú. Bhí an aimsir go deas agus bhí an áit níos deise nuair a bhí muid críochnaithe

  Maith sibh Coiste Glas – an obair curtha isteach agaibh!

 • Lá na Leabhar 2023