Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

CE/SR

Is scoil ilchreidmheach í Gaelscoil Riabhach. Le linn am reiligiúin múintear Clár Eitice/ Staidéar Reiligiúin (CE/SR). Is féidir teacht ar fhéilire pleanála CE/SR, ina bhfuil naisc leis an gcuraclam OSPS anseo:

 

Tuilleadh Acmhainní:

Treisiú an Éiteas Ilchreidmhigh

Acmhainní ilchreidmheacha

Luachanna Scoile_Gaelscoil Riabhach

croí na scoile…forbhreathnú trí bliana

 

 

Cearta Pháistí: Achmhainní  Ghaeilge

Naíonáin go Rang a Dó: Right Start aistrithe

Rang 3/4:  Suas Linn

Rang5/6: Me, You and Everyone as Gaeilge

Ranganna 3 – 6: Cuaillí Beatha 1.3.2014