Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Litearthacht

Straitéis Litearthachta na Scoile

Seo a leanas nascanna chun tuilleadh eolais a fháil faoi scóranna STEN a úsáidtear sna tuaraiscí deireadh bliana:

The following are some useful links that explain the STEN scores used in end of year reports:

http://ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Early_Childhood_and_Primary_Education/Primary_School_Curriculum/Assessment/Leaflets_for_parents/STen_Ga.pdf

http://ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Early_Childhood_and_Primary_Education/Primary_School_Curriculum/Assessment/Leaflets_for_parents/STen_Eng.pdf